Projekti

Projekti

GAĻAS PĀRSTRĀDES UN NOLIKTAVU KOMPLEKSA IZVEIDE

ĶIRBJU PIEDEVAS UN PULVERA NO BLAKUS PRODUKTA IZSTRĀDE

Projekta nosaukums:

“Ķirbju piedevas un pulvera no blakus produkta izstrāde no Latvijā iegūstama ķirbja, kurš audzēts ievērojot Bioloģiskās audzēšanas nosacījumus”

Projekta mērķis:

Iegūt jaunu izejvielu (BIO ķirbja biezenis un pulveris) un tās rūpnieciskās ražošanas tehnoloģiju esošās kulinārijas un beķerejas/konditorijas produktu pievienotās vērtības paaugstināšanai un jaunu produktu radīšanai. Uz projekta pārskata 8. perioda beigām, uzņēmums projektā sasniedzis sekojošus rezultātus. Iegūtas 2 BIO ķirbja  biezeņa un 2 BIO ķirbja pulvera receptūras, kas izmantojamas šo produktu rūpnieciskais ražošanai.  Veikta padziļināti izpētīta ietekme uz galaproduktiem, kuros biezenis un pulveris tiek izmantots kā piedeva un/vai pamata izejviela. Izstrādātas un indeksētas publikācijas žurnālā “Agronomy research”, kā arī tiek gatavota otra publikācija iesniegšanai, indeksācijai. Projekta statuss atjaunots 31.08.2018.

Projekta numurs: 1.2.1.1./16/A/004

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
  • Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.
 2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas balkusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši defonētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.
Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.