Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “SkaiBaltija”, SIA „RX Tirdzniecība” ievēro Jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt, ievērojot šo privātuma politiku, turpmāk tekstā – Privātuma politika. Privātuma politikā mēs informējam Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, kā arī sniedzam, cik iespējams, skaidru un vienkārši uztveramu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, datu apstrādes mērķi, datu saglabāšanas periodu, kā arī datu apstrādes juridisko pamatu un citu informāciju, kas mums jāsniedz saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Dažos gadījumos uzņēmumi rīkojas kā vienoti datu pārziņi, taču katrs uzņēmums apstrādā savu klientu datus patstāvīgi un uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kuras tas veic ar savu klientu personas datiem un tā pakalpojumu sniedzēju — trešo personu veiktajām darbībām. Citi uzņēmumi par šīm darbībām neatbild. Neskatoties uz to, uzņēmumiem ir vienota atbildība par darbībām, ko tie veic kopīgi.

Saturs:

 1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc?
 2. Kā mēs apkopojam informāciju par 
Jums?
 3. Cik ilgi mēs saglabājam Jūsu personas datus?
 4. Kam tiek atklāti personas dati?
 5. Personas datu aizsardzība.
 6. Tavas tiesības.
 7. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības.

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc?

Kad Jūs pievienojaties mūsu lojalitātes programmai vai piekrītat saņemt paziņojumus par mūsu atlaidēm vai akcijām, Jūs sniedzat mums savus personas datus.
Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu);
 • GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmajām interesēm).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana, uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana

Turpmāk uzskaitītas personu datu kategorijas, konkrētu personas datu apstrādes mērķi un konkrēto personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

Lojalitātes programmas dalībnieki (klienti)

Nepieciešamie personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa numurs, valsts, Sky Lifestyle kartes numurs

Datu apstrādes mērķis – līguma izpilde ar Jums

Ja vēlaties kļūt par Sky Lifestyle klientu, saņemt SkyLifestyle karti un tās priekšrocības, kā arī vienoties par SkyLifestyle lojalitātes programmas noteikumiem un nosacījumiem, mēs apkopojam noteiktu informāciju par Jums. Mēs izmantojam šos datus, lai izsniegtu jūsu personīgo Sky Lifestyle karti, identificētu jūs, ja rodas jautājumi, lai pārvaldītu darbības, kas nepieciešamas, lai Jūs varētu izmantot atlaides un citas priekšrocības, lai sazinātos pa e-pastu par Jūsu dalību Sky Lifestyle lojalitātes programmā (piemēram, konfidencialitātes politikas izmaiņas, izmaiņas noteikumos un nosacījos u.tml.) un steidzamos gadījumos sazināties zvanot vai sūtot SMS uz tālruņa numuru (piemēram, gadījumi, kad esat pazaudējis savas mantas u.tt.). Tāpat, lai nodrošinātu jums svarīgu Sky Lifestyle informāciju.

Ja vēlaties pievienoties Sky Lifestyle lojalitātes programmai, Jums ir jāpiekrīt Sky Lifestyle noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jānorāda šie personas dati. Ja Jūs nebūsiet iesniedzis, vai neiesniegsiet iepriekš minēto informāciju, Jūs nevarēsit pievienoties Sky Lifestyle lojalitātes programmai.

Iesniedzot personas datus, jūs apstiprināt, ka šie personas dati ir precīzi, pareizi un aktuāli. Neprecīzu, nepatiesu, vai kļūdainu datu iesniegšanas gadījumā, Jūs apņematies tos labot nekavējoties pēc šāda fakta atklāšanās. Jūs jebkurā brīdī varat labot informāciju par sevi, ko norādījāt brīdī, kad reģistrējāties Sky Lifestyle lojalitātes programmai.

Sky Lifestyle lojalitātes programmas tiešais marketings (atlaides, akcijas, pasākumi, piedāvājumi, u.tt.)

Nepieciešamie personas dati – Vārds uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsēta, valoda, pirkuma vēsture, Sky Lifestyle  kartes numurs, e-pasts, e-pasta izsekošanas mijiedarbība (informācija, ja lasīt jaunumu vēstuli, lasot, cik reizes tas ir lasīts (vai atvērts), ja tas ir nosūtīts, kāda operētājsistēma tika lietota, kāds e-pasta serveris, tostarp tā atrašanās vieta).

Datu apstrādes tiesiskais pamats – konkrētie personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, arī pamatojoties uz mūsu likumīgo interesi un leģitīmo mērķi – piedāvāt produktus un/ vai pakalpojumus, kas labāk atbilst jūsu vajadzībām, kā arī mēs veicam personas datu profilēšanu.

Mēs nosūtām jums informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem un reklāmām, bet mēs to darām tikai tad, kad jūs dodat mums savu piekrišanu saņemt šādu informāciju.

Ja jūs piekrītat saņemt komerciālus paziņojumus uz e-pastu, lai labāk saprastu, vai informācija, kuru mēs nosūtām, ir jums svarīga, mums ir iespēja iepazīties ar šādu informāciju: (informācija, ja tiek lasīts jaunums, kad tas tika lasīts, cik reizes tas ir lasīts (vai e-pasts ir atvērts), kāds e-pasta serveris, ieskaitot tā atrašanās vietu.

Mēs arī piedāvājam konkrētus tiešā mārketinga piedāvājumus, pamatojoties uz profilēšanu, piemēram, pamatojoties uz jūsu vecumu, dzimumu, pilsētu, pirkuma vēsturi, lai piedāvātu produktus un/ vai pakalpojumus, kas labāk atbilst jūsu vajadzībām.
Dažkārt mēs varam uzaicināt jūs uz īpašiem pasākumiem vai lūgt jūs piedalīties aptaujās, piemēram, kādu preci vēlaties iegādāties, kāpēc jūs iegādājaties šo vai citu preci. Mēs to darām, lai uzzinātu vairāk par jūsu vēlmēm un labāk pielāgotu mūsu piedāvājumus Jūsu vajadzībām. Šī informācija ir sniedzama brīvprātīgi, un jums nav pienākuma atbildēt, vai piedalīties konkrētajā pasākumā.

Jūs varat atsaukt Sky Lifestyle paziņojumu saņemšanu, mainot savas izvēles Sky Lifestyle kontā, noklikšķinot uz e-pasta adreses anulēt abonementu vai sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādītos kontaktus.

Sky Lifestyle klienta konts

Personas dati profila reģistrācijai – lietotājvārds, vārds, uzvārds, e-pasts vai Sky Lifestyle kartes numurs, parole

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – noslēgtā līguma izpilde

Jūs varat arī izmantot Sky Lifestyle kontu mūsu mājas lapā. Konta izveide ir brīvprātīga.
Ja jūs vēlaties izveidot Sky Lifestyle kontu, jums ir jāpiekrīt Sky Lifestyle konta noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jāsniedz personas dati. Ja jūs nenodrošināsit, nevarat izveidot kontu.

Iesniedzot personas datus, jūs apstiprināt, ka šie personas dati ir precīzi un pareizi.

Papildus iepriekš minētajam, mēs apstrādājam jūsu apkopotos personas datus arī statistikas vajadzībām, lai iegūtu vispārēju pārskatu par Sky Lifestyle klientu, lai noteiktu tirgus stratēģijas, kā arī uzlabotu Sky Lifestyle produktus un pakalpojumus un padarītu tos pēc iespējas atbilstošākus Sky Lifestyle klientu vajadzībām.

Komerciāli paziņojumi

Personas dati – Vārds, e-pasts, tālruņa numurs

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – personas datu apstrāde notiek saskaņā ar jūsu piekrišanu

Ja jūs dodat mums piekrišanu, lai saņemtu komerciālus paziņojumus, mēs pa e-pastu un/ vai uz Jūsu tālruņa numuru, ja tādu izvēli esat veicis, nosūtām informāciju par mūsu produktiem, atlaidēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem un akcijām.

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no komerciāliem paziņojumiem, noklikšķinot uz e-pasta adreses anulēt abonementu vai sazināties ar mums, izmantojot zemāk minētos kontaktus.

Reģistrējoties tiešā mārketinga piedāvājumiem, jūs apstipriniet, ka jūsu personas dati ir precīzi un pareizi, un Jūs esat sasniedzis 16 gadu vecumu.

Jūs savu piekrišanu Sky Lifestyle un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Sky Lifestyle mājas lapā, Sky Lifestyle pakalpojumu pieteikšanas formās, Sky Lifestyle veikalā Duntes ielā ___un citās Saistīto personu interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

2. Kā mēs apkopojam informāciju par jums?

Mēs iegūstam informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs iesniedzat mums savus personas datus, reģistrējoties lojalitātes kartei kartei, Sky kontā, Lifestylesazinieties ar mums, izmantojiet Sky Lifestyle karti, aizpildiet anketu, apstipriniet savu turpmāko sadarbību, ja jau esat mūsu klients.

3. Cik ilgi mēs saglabājam jūsu personas datus?

Jūsu dati tiks saglabāti, līdz jūs izbeigsiet savu dalību Sky Lifestyle lojalitātes programmā.
Jūsu piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās, ja tāds ir noslēgts).
Mēs pārtraucam komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām un organizatoriskām iespējām, kas var būt līdz piecām darba dienām
Jūsu Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek ierosināta prasība tiesā, Personas dati var tikt glabāti līdz šādas darbības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tos dzēš. Ja saskaņā ar tiesību aktiem ir nepieciešama datu obligāta glabāšana, mēs ievērosim attiecīgos norādījumus.

4. Kam tiek atklāti Jūsu personas dati?

Mēs glabājam Jūsu personas datus ar vislielāko rūpību, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos personas datu drošības normatīvos aktus. Mēs atklājam Jūsu personas datus tikai likumā noteiktā kārtībā:

a) Uzņēmumiem, ar kuriem mēs strādājam, un ar kuriem mums ir noslēgts attiecīgs līgums, tajā skaitā atrunāta datu drošība:
Personas dati tiek atklāti uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram, zvanu centriem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta piegādes pakalpojumu sniedzējiem, juridisko konsultāciju sniedzējiem, IT tehniskās apkopes kompānijas, mediju aģentūrām.

b) citi

Juridisku strīdu gadījumā mēs esam tiesīgi Jūsu personas datus pārsūtīt juristiem un advokātiem juridiskās palīdzības nodrošināšanai.

Šīm trešajām personām būs pieejami Personas dati tikai nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus.

5. Personas datu aizsardzība

Mēs veicam šādus drošības pasākumus saistībā ar jūsu sniegtajiem personas datiem, tajā skaitā mēs izmantojam dažādus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiek glabāti droši un ir pieejami tikai ierobežotam personu lokam

6. Jūsu tiesības

 • Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus un, neatkarīgi no tā, kur mēs to darām, piekļūt personas datiem;
 • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu neprecīzus personas datus;
 • Jums ir tiesības dzēst savus personas datus. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad informācijas apstrāde ir vajadzīga gadījumos, kad personas datu apstrādi ieprasa Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti;
 • Noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi
 • Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu apstrādei.

Lai īstenotu šajā punktā minētās datu subjekta tiesības, lūdzu, rakstiet mums rakstisku pieprasījumu uz zemāk minēto e-pasta vai pasta adresi.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā, ja uzskatāt, ka mūsu personas datu apstrāde neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu Jūsu Personas datu pieejamību, labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebildumus pret apstrādi vai izteiktu citus lūgumus par Jūsu Personas datu apstrādi, Jūs varat iesniegt pieprasījumu attiecīgajam uzņēmumam, rakstot e-pastu uz e-pasta adresi: sky@sky.lv.

Mēs pastāvīgi pārskata mūsu Konfidencialitātes politiku. Šī konfidencialitātes politika tika atjaunināta 2018. gada 30. aprīlī.