Projekti

Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem

Gaļas pārstrādes un noliktavu kompleksa izveide​

Sertifikāti

Ķirbju piedevas un pulvera no blakus produkta izstrāde

 

Projekta nosaukums:

“Ķirbju piedevas un pulvera no blakus produkta izstrāde no Latvijā iegūstama ķirbja, kurš audzēts ievērojot Bioloģiskās audzēšanas nosacījumus”

Projekta mērķis:

Iegūt jaunu izejvielu (BIO ķirbja biezenis un pulveris) un tās rūpnieciskās ražošanas tehnoloģiju esošās kulinārijas un beķerejas/konditorijas produktu pievienotās vērtības paaugstināšanai un jaunu produktu radīšanai. Uz projekta pārskata 8. perioda beigām, uzņēmums projektā sasniedzis sekojošus rezultātus. Iegūtas 2 BIO ķirbja  biezeņa un 2 BIO ķirbja pulvera receptūras, kas izmantojamas šo produktu rūpnieciskais ražošanai.  Veikta padziļināti izpētīta ietekme uz galaproduktiem, kuros biezenis un pulveris tiek izmantots kā piedeva un/vai pamata izejviela. Izstrādātas un indeksētas publikācijas žurnālā “Agronomy research”, kā arī tiek gatavota otra publikācija iesniegšanai, indeksācijai. Projekta statuss atjaunots 31.08.2018.

Projekta numurs: 1.2.1.1./16/A/004
Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros.

 

 

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

  • Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
  • Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

  • Pārtikas balkusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši defonētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Rīga: Kārļa Ulmaņa gatve 122  •  Hipokrāta iela 28  •  Krasta iela 79  

 •  Duntes iela 19a (i/c SKY&MORE)  •  Rīgas – Siguldas šoseja 8 (Berģi)  

+371 6786 0700       sky@sky.lv
Visas tiesības rezervētas © SKAI BALTIJA